dorpsvergadering

Op woensdag 18 januari 2023 om 19u organiseren we onze jaarlijkse dorpsvergadering. De besturen van alle Rauwse verenigingen ontvangen een uitnodiging, maar net zoals de vorig jaren willen we ook alle Rauwenaren uitnodigen.

Agenda:

- Wat is er allemaal gebeurd in het OC Hof van 't Rauw in het afgelopen jaar en wat zijn de plannen voor de toekomst.

- Welke initiatieven nam het Feestcomité in 2022 en wat zijn de plannen voor 2023.

- De parochies Rauw, Wezel en Gompel worden in 2024 samengevoegd, wat is reeds geweten en wat is de impact voor ons dorp.

- Stand van zaken rond de facelift van de Put van Rauw.


En naar goede gewoonte wordt iedereen op een drankje getrakteerd.