Geschiedenis

“Uit de openingsspeech ter gelegenheid van de inhuldiging van het ontmoetingscentrum Hof van ‘t Rauw op 21 december 1996.”

Het begon allemaal in 1989. We vierden toen allemaal samen ‘100 jaar Rauw’. De organisatie lag in handen van alle Rauwse verenigingen. Iets meer dan twee volle weken hebben de festiviteiten geduurd! Wie erbij was wist toen al: de sfeer van samenwerking en vriendschap zou nog jaren voortduren en aanleiding geven tot uitzonderlijke prestaties.

In 1990 werd het Bouwcomité opgericht. De oude parochiezaal werd reeds vele jaren als te klein bestempeld. Gezien de beperkte commerciële mogelijkheden, was het tevens onmogelijk geworden om nog een gerant te vinden. Daarom werd besloten om een nieuw gebouw op te richten dat aan beide tekorten zou tegemoet komen.

Dat is natuurlijk vlugger gezegd dan gedaan! Bouwen kost geld, vééél geld. Maar de sfeer zat erin. Al vlug werd besloten om de vieringen van 1989 jaarlijks te herhalen en dit onder de naam “Hoffeesten”. Zo werd de voornaamste bron van inkomsten aangeboord. En wat meer is: deze Hoffeesten zijn nog steeds de motor achter een goede samenwerking.

Maar ja, ... als we alleen moesten wachten op de Hoffeesten om voldoende geld in kas te krijgen, dan zouden we het nog vele jaren zonder dit prachtige gebouw hebben moeten stellen. En zo werd er druk gezocht naar geldleners. Door het onderbrengen van de gemeentelijke bibliotheek in het gebouw werd de synergie een werkelijkheid. De gemeente Mol bracht hiervoor 4 miljoen frank in. En plots voltrok zich opnieuw een enig gebeuren: de inwoners van Rauw tekenden samen in op de volkslening voor 11 miljoen frank! Dit geheel werd tenslotte nog aangevuld met enkele sponsors, waaronder de Heer Emsens.

In samenwerking met de architecten kwamen de eerste plannen tot stand. Om optimaal in te spelen op de behoeften van alle verenigingen werd hen de gelegenheid geboden om hun specifieke wensen en behoeften kenbaar te maken. Zo ontstond de vorm van het huidige gebouw. Of toch nog niet helemaal.....

De Technische Groep van het Bouwcomité nam de uitdaging aan. De opdracht luidde: “Bouw voor het bedrag van 18 miljoen frank (zonder BTW) een gebouw volgens de bijgevoegde plannen.” Al direct werd duidelijk dat dit een onmogelijk opdracht zou worden, tenzij ..... men kon rekenen op vele vrijwilligers. En weer bewezen de inwoners van Rauw hun solidariteit. In totaal konden wij rekenen op meer dan zestig vrijwilligers. Het eerste jaar zag de werf eruit alsof er mollen in de grond zaten. Toen men ontdekte dat de kelders op de verkeerde plaats stonden werd deze tegenslag vakkundig opgevangen door een minimale wijziging van het plan. Resultaat: de hoofdingang kwam aan de Kiezelweg in plaats van aan de Pastorijstraat en de WC van de vrouwen werd gescheiden van die van de mannen.

Langzaam maar zeker rees het gebouw uit de grond en op 22 mei van dit jaar werd de mei gestoken. Dan volgde de afwerking. Gelukkig konden wij hier ook rekenen op heel wat professionele hulp. De zaterdagen volstonden al lang niet meer en ook door de week gonsde het van de werkzaamheden. En zo kreeg het gebouw zijn huidig uitzicht. Met trots kunnen wij zeggen: “Het is een pareltje geworden!”

De Financiële Groep van het Bouwcomité wierp zich vol overgave op de onderhandelingen met de brouwerijen: een contract met brouwerij Haecht werd afgesloten voor een periode van 10 jaar en een gerant werd gevonden. De prijzen voor de activiteiten werden bepaald zowel voor de verenigingen als voor de privé. Niettegenstaande de grote investeringen zijn we erin geslaagd om de verenigingen gratis gebruik te laten maken van deze prachtige infrastructuur voor hun vergaderingen. En ook voor hun feestactiviteiten betalen de verenigingen gelijkaardige bedragen als vroeger.

Tevens werd er aan begripsverruiming gedaan: het begrip ‘verenigingen verbonden met de parochiezaal’ werd verlaten en alle Rauwse verenigingen genieten voortaan van dezelfde voorwaarden. Dit kadert volledig in het doel: een ontmoetingscentrum bouwen voor alle Rauwenaren.